За нас

Професионална гимназия по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец” бе създадена като приемник на опита и традициите на Колеж по охрана и сигурност, гр. София .

Днес тя е част от веригата училища по охрана и сигурност, включваща колежи в градовете София, Стара Загора и Смолян.

История

историяГимназията продължава традицията на учебните заведения да подготвя кадри за сектора „Сигурност”. Идеята на създаването на гимназията е заложена в авторските учебни планове и програми. Приемът е след завършен VІІІ клас, а това е една от най- деликатните и трудни възрасти – пубертета. Трудна за децата, трудна и за техните родители. Най–много грешки, които имат негативен ефект върху целия живот на младите хора, се правят точно в този период.

Гимназия по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец” подготвя учениците за самостоятелно анализиране и справяне с рисковете и заплахите, които ги заобикалят. Дори да не продължат образованието си в специалности, свързани със сигурността, учениците придобиват знания и умения, които са им полезни за цял живот.

Разбира се те получават и целия обем от знания по задължителните учебни предмети, които са стандарт за българското образование.

С тези идеи бе създадена гимназията. С тези идеи и до днес тя обучава своите възпитаници.

Мисия

Нашата мисия: Да ви направим победители!

Визия

Училище, създадено и работещо за да бъде полезно на българското дете и на неговите родители. Осъществяваме нашата визия като обучаваме със стил, компетентност, професионализъм и прецизна работа. С много обич и справедливост към децата ние изграждаме личности с патриотичен дух и респект към закона и държавата, градим здрав морал, устойчиви принципи и ценности.

Философията на създаването и развитието на Гимназия по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец” е ясна и определя и нашата визия за бъдещето. Децата, които приемаме, в една крехка и доста бурна възраст, да израстнат при нас като достойни, силни, смели и успешни българи!