НА ГОСТИ НА СУПЕРКОМПЮТЪРА "БЛУ ДЖИЙН"


2012-12-16

НА ГОСТИ НА СУПЕРКОМПЮТЪРА "БЛУ ДЖИЙН"

 

Каква е връзката между борбата с организираната престъпност, създаването на нови лекарства, замърсяването на околната среда и глобалните климатични промени? Връзката е първият и все още единствен на Балканите суперкомпютърен център, а главната машина в него - "Блу Джийн".

Суперкомпютрите се използват за решаване на задачи, които изискват огромни количества изчисления в секунда. Такива са например проблеми от квантовата механика, метеорологични прогнози и изследвания на климата, моделиране на структури и свойства на химични съединения, биологични макромолекули, полимери и кристали, криптоанализ, физични симулации (например на самолет в аеродинамичен тунел, на взривяване на ядрени оръжия, на ядрен синтез).

"Блу джийн" се намира в Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", която  развива, поддържа и управлява електронна съобщителна мрежа за нуждите на националната сигурност, както и на централните органи на изпълнителната власт, органите на местната власт и местното самоуправление, осигурява електронни съобщения за управление при бедствия.

Суперкомпютърът работи и се ползва от близо 70 потребители, в които влизат Софийският университет, Техническият университет - София, Медицинският университет - София и Институтът по паралелна обработка на информацията.

Учениците имаха възможност да се запознаят с уникалния „Блу Джийн". Експертите, от Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", изнесоха и лекция на тема „Фирмена сигурност". Благодарим от сърце на професионалистите, които отделиха от времето си, приеха нашите ученици и ги запознаха с работата на уникалния суперкомпютър  „Блу Джийн".

 

 

 


назад