Резултати - редовен прием


2012-07-16

Резултати - редовен прием

СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ГИМНАЗИЯ ПО ОХРАНА И

СИГУРНОСТ „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"

РЕДОВЕН ПРИЕМ, МАЙ 2012

1.      Антонио Венциславов Петков

2.      Велина Живкова Иванова

3.      Емил Красимиров Крайчев

4.      Йоан Вилиян Тодоров

5.      Мартин Даниелов Радков

6.      Мартин Тодоров Златев

7.      Радослав Янков Чобанов

8.      Тихомир Емилов Евтимов

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОХРАНА И СИГУРНОСТ

„СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"

РЕДОВЕН ПРИЕМ - ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

І. Обявяване на резултатите от  приемния изпит:

На 16 юли 2012 г.

ІІ. Записване на приетите кандидати,  внасяне на годишната такса за обучение и сключване на договор: от 17 юли до 31 август 2012 г.

ІІІ. Такси за обучение: 2050 лв. Схеми за плащане на таксите за обучение:

Еднократно с 5 % отстъпка: Такса  1948 лв., платена до 31.08. 2012 г.

На две равни вноски: Такса 2050 лв.

Първа вноска - 1025 лв. до 31.08. 2012 г.

Втора вноска - 1025 лв.  до 15.02. 2013 г.

На три вноски с 5 % увеличение на таксата. Такса 2152 лв.

Първа вноска - 720 лв.  до 31.08. 2012 г.

Втора вноска - 720 лв. до 30.11.2012 г.

Трета вноска - 712 лв. до 15.03.2013 г.

Плащането на таксата може да бъде направено в касата на колежа или по банков път. Банкова сметка:

     БС ИНСТИТУТ ЕООД

      БАНКА - ТБ ИНВЕСТБАНК АД

      КЛОН СОФИЯ 2

      I BAN BG52IORT80381000012300

      BIC IORTBGSF

ІV. Необходими документи при записване и сключване на договори за обучение с приетите кандидати.

  • 4 броя снимки.
  • Кръвна група (за изработване на идентификационен знак). Представя се копие и оригинал на медицински документ за кръвногрупова принадлежност.Оригиналът се връща след сверяване.
  • Документ за платена годишна такса за обучение.

V. Преференции:  С намалена такса за обучение се обучават сираци, полусираци, близнаци и братя и сестри.


назад