ИНСТРУКТУРИ ОТ СОБТ ИЗНЕСОХА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА "ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРОРИЗМА"


2010-11-07

ИНСТРУКТУРИ ОТ СОБТ ИЗНЕСОХА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА "ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРОРИЗМА"

 

Съвременният тероризъм има различни лица. Рисковете и заплахите пред сигурността на гражданите динамично се променят и изискват непрекъснато следене, анализиране и изготвяне на адекватни планове за противодействието им. Всеки гражданин е длъжен да познава рисковете и заплахите от терористични актове. За учениците от Гимназия по охрана и сигурност, това е и част от учебния процес.

За тази учебна година са предвидени лекции на теми свързани с терористични актове и заплахи и противодействието им. Предстоят лекции за „Противодействие на явлението активен стрелец", „Специални операции", „Спасяване под обстрел". Първата лекция бе на тема „История и развитие на тероризма". Гост - лектор бе главен инспектор Георги Гайков - началник на учебния център на  на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) .

На лекцията присъства и отговори на въпросите на учениците и първият кадрови войник в Българската армия главен полицай Атанас Дачев.

Голям беше и интересът към условията, на които трябва да отговаря кандидата за работа в отряда, както и към личностните му качества.

Благодарим на ръководството на СОБТ за подкрепата и за времето, което отделят за обучение на подрастващите кадри за сектора сигурност.

 

 

 


назад